.......Bienvenidos a

NELOCACTUS

. la web de las

...MAMMILLARIAS, ECHINOCEREUS y ORQUIDEAS

. y algo de

BONSAIS..... y otras cosas

Guelzowianapectiniferanivosa

Benvinguts a NELOCACTUS, la uep de les Mammillaries, Echinocereus, Orquidees , Bonsais....i algo de valencianisme.

MAMMILLARIAS

Fallas 2010

Soles pera valencians

Periodo musical - Temps musicals

-Soles pera valencians -

-Premits "Llealtat" del G.A.V. 2008-

---------------------------------

----------------

Ha passat prou temps des d'els premits Llealtat i encara estic fruint i recordant la veu de Anfos, Anfos Ramon, traguense un poema ya algo antic, dolç i doloros com mel amarga, denunciant una situacio que, desgraciadament, a pesar dels anys passats, i, canviant els noms, continua siguent viva actualitat , mes dolorosa encara...... Pera mi, es tracta d'un obra mestra, aclaridora i didactica exposicio d'una situacio en un dolç vers molt escollit i que t'aplega al anima directament, especialment, al anima dels valencians. Reproduim aci el poema, que molt be podriem portar tots com una canço de lluita...i tambe d'anims.

---------------------------------

LLENGUA, MARE I PATRIA

(poema intimament esperançat de cara al meu avassallat poble, en el dia de la PARAULA VALENCIANA.)Un any mes, Sant Vicent, de cor, el poble,

celebra la PARAULA VALENCIANA .

Un any mes s'han quedat mudes les pedres

devant les agressions a nostra parla.

Pertot arreu te trobes qui enverina

la Llengua que portem dins de l'entranya

i creixen repetides les injuries

que es claven per les ones en la casa.


Tenim dins enemics i els tenim fora,

perque els politics son de cobra i calla.

Les Universitats ens fan la guerra

i sembren constantment l'idea falsa

d'una unitat d'idiomes, perque aixina

per força, fan adictes a la causa¨.


Estan prostituint nostres escoles

uns professors o mestres de l'estafa,

que posen a les tendres criatures

als llavis una insolita mordaça...

Si, San Vicent. ¡Hi ha tanta indiferencia

en este poble meu davant la trampa!


¡Hi ha tants que deixen fer per covardia

i aguanten tants insults i tanta farsa!

Davant dels Taberners i de les Glories

que a tota hora estan fent llabor de sapa,

davant de tants Ruiços i Pedreños

traidors al mateix poble que hui els paga,

¿que fan nostres politics contra el Judes?

¿A on paren les promeses de Zaplana?....


Yo crec, Pare Vicent, que nostra vida

resulta cada dia mes amarga

en vore a tants Cains de traces noves

volent exterminar nostra paraula.

Cains que aci han trobat amor i ajuda

i estan martirisant a qui els ampara;

que no son valencians per mes que diguen

i no els importa tindre la veu baixa...


¡Quants fills t'han oblidat! Pobra Valencia!

¡Quin virus t'ha vingut per tramontana

que infecta a nostres jovens i procura

guanyar per tots els mijos la batalla!...

I em dolen, Sant Vicent, les injusticies.

Em dolen tants chiquets sense esperança

potser per no juntar-mos tots a l'hora

i fer un mur de braços i constancia.


Les manifestacions, son passageres.

De res val la protesta que descansa

sobre la veritat i sobre els muscles

d'un poble que sap be lo que reclama

si els del poder no actuen i seguixen

les normes d'un ahir que encara els guanya.

I qui ens governa, ¡mut!.No hi ha resposta

a tanta llei que atenta i que rebaixa

la llibertat de l'home i l'estrangula

si no accedix a ser de la comparsa...


¡Ah poble meu! Poble de poca espenta

que vius comodament la vida en calma!

Si vols que Sant Vicent ara t'ajude

i torne recobrant la nostra parla,

¡seguix lluitant! ¡No calles! ¡No claudiques!

Valencia es nostre ser, nostra substancia,

i com la sanc que ens corre per les venes,

es nostra dolça Llengua Valenciana!

¡Amunt, Valencia, amunt! ¡Que encara et porten

al cor els fills que et saben Mare i Patria!ANFOS RAMON I GARCIA

-Dia de la Paraula Valenciana-

30 d'abril de 1998

-9 D'OCTOBRE 2009 - EL PARTERRE -


Bo, este 9 d'octobre hem recuperat el Parterre....hem recuperat una, podem dir vella tradicio dels valencians valencianistes d'anar els dumenges a solejarmos entre la Plaça Redona i el Parterre i a ficar una paraeta de llibres i cosetes valencianes (agulles, emblemes etc) i al mateix temps parlar de la situacio i dels moments del valencianisme actiu....... Hem tornat al Parterre i hem honrat a totes aquelles persones a les que deguem que no se perguera la *batalla de Valencia* per nostra identitat i, entre elles, hem destacat a la gran personalitat lliteraria i humana de En Anfos Ramon.... Si ya vaig tindre el honor de presentar el acte de la concesio del premit Llealtat que dona el G.A.V, fa dos anys i vaig penjar en esta uep un vers que recitá el propi Anfos i que, en motiu del acte en que celebraren la torná al Parterre torni a recitar, es veu que, pera chafar la meua bona actuacio (facil tractanse del seu maravillos poema), es tragué un atre que havia fet pot ser pera l'ocassio i el va presentar ell mateixa...... Com ya no se quin m'agrada mes, el copie aci pera el fruïr de tots, meu i de vosatros..........


-De la meua paraula que no es cansa -


Enguany, com no tinc por, de nou me toca

llançar a cor el vent en la paraula.

I em toca, perque em naix en sanc la terra

i perque yo vaig nàixer en Russafa.


Quan yo vaig vindre al mon, no cal qu'ho diga,

eren temps tan dificils com els d'ara.

Tambe hi havia gent de doble fulla

negant la nostra llengua dins de casa

i es dien valencians només per fora,

puix que per dins, tot era fum de palla.


També hi havia mares sense entendre

allò que'ls demanava a crits la pàtria

en un sentit postiç de cosa extranya.


Mes hui, pareix que a molts ya no els preocupa

l'ahir que varem perdre massa en calma,

ni pot el poble viure d'una història

plena de capelletes sense causa.


Es Ara. Este moment que mou les pedres

i està sobreposant-se a la veu baixa,

lo que a tots mos importa i mos anima

a dir les coses clares; com Deu mana.


És Ara quan volem tindre la pluja

endins la nostra terra que no es cansa

de fer créixer els arbres i les roses

per dur fills i collites d'esperança.


Yo sé que encara hi ha qui sols procura

d'aquells que ofeguen l'eco de la parla

i fan pregó del seu valencianisme

que és tot una mentira i una farsa.


Yo sé que encara hi ha qui sols procura

portar el nostre escut en la solapa

per fer del seu amor el gran negoci

i omplir de patriotisme la boljaca.


Que el poble està cansat de tanta espera

i tanta veu que sona a nota falsa

i tant de fonament sense edifici

i tants camins tancats de cara a l'alba.


Està cansat només. Pero si els núvols

deixen el dia clar i la veu alta,

estic segur que tornará a ser poble

i a retrobar l'espenta que li manca...


És l'hora de forjar un amanéixer

sense pors ni renúncies en l'entranya.

És l'hora de lluitar per les collites

que són nostres només; ¡nostres encara!

Si hui s'han de defendre ya en les ungles,

¡puix si, les defendrem a tota ultrança!


¡Germans! ¡Germans i amics o encara poble

que està mínimament vivint la causa!

No sé si m'enteneu o si de veres

sabeu que l'espirit és la paraula.

Pero si esteu ací i vos aprofita

la meua veu per moure al cor la flama,


¡no tingau por! ¡Preneu-la i feu-la fruita

de l'arbre que plantà la nostra pàtria!

Ara, que el nostre ser mos done força

per a seguir llaurant la terra intacta

d'insectes i paràsits que roseguen

l'anímica llavor de nostra raça,


i anem a fer tots junts el gran milacre

de retrobar el gust de la paraula.

Yo sé qu'això és possible, si l'estima

per tot allò qu'és nostre no s'apaga.


Yo sé, que si entre dotze hi hagué un Judes,

ací te'n pots tirar mils en la cara,

pero si som conscients i unim la corda

per a estretar la fe que el cor demana,


farem contra corrent la primavera

i cada fill, serà un Sol d'esperança.

Espera, poble meu, que les espigues

pot ser estan creixent en cada casa.


No sigues impacient, que ya es beslluma

eixe demà tot ple de nova gràcia...

I yo he vingut per vore la victoria

¡del rent que'm va fer naixer en Russafa!-22 De Maig 2010- CONGRÉS DE C.V.


Bo, un atra vegá m'ha passat....de sobte i sense esperarm'ho, el Gran Poeta ha tornat a fer.ho. S'ha tret de la boljaca un paperet escrit i ha llegit, ¡que dic!, recitat, en una veu clara,ferma i molt forta pera la seua edat, un atre gran poema sobreeixint valencianitat.... (Ara ya estic enverinat i esperant nervios que'm torne a sorprendre....)


EN POQUES PARAULES, PROU


M'agradaria dirvos eixes coses

que es fan espiga o llum en la paraula.

M'agradaria tindre sense núvols

el goig que es torna veu des de l'entranya.


Pero tinc un dolor enmig la llengua,

que em fa tancar els llavis ple de rabia,

quan veig al fill negat que mistifica

l'orige de la llengua valenciana.


Tinc un desig de paus i de concordies

marchant unidament per eixa causa

que no coneix l'engany

ni mai té dubte quan sembra de Senyeres nostra Patria.


I cride al poble meu.Cride a la terra

que sap quallar el fruit de nostra parla,

per tal de que no calle

ni claudique davant de qui la ven o la regala.


Que estem farts d'enemics, i no de fora.

Estem sabent qui monta la batalla

per ser protagoniste d'eixa lluita

que li ompli de miseries la boljaca.


Estem cansats de vore les conciencies

dispostes a l'oferta i la rebaixa,

per tindre camp obert a la mentira

i anar minant el tronc de la paraula.


Que hui tens valencians desfent l'historia.

Hui aquells que ahir semblaven aigua clara,

s'han despullat d'hipocrites mesures

i han descobert que el joc, tenia trampa.


Hui s'han llevat de colp la pell d'ovella

que ahir duíen per tota indumentaria

els llops que preparaven l'envestida

per traure-li profit a la mudança.


I alló que pareixia una victoria

que el poble dia i nit ensómiava,

s'ha transformat en guerra sorda

i dura que hui estem tots patint i potser massa.


Han dividit els homens i la terra.

Han destrossat la nota que agermana.

Han contrafet l'essencia constructiva

sembrant l'antagonisme i la distancia.


Han amerat de dubtes a eixe poble

que busca veritats en l'hora clara,

deixant caure una boira que li oculta

la font en llibertat de l'esperança ...


Ningú no sap perqué, la veu se trenca.

Ningú no sap qui cobra ni qui paga ...

I yo dic que és Valencia la que plora

per tant de fill postis i tanta estafa.


Si tots els valencians no anem a una

sabent que estem jugant-mos nostra raça,

serem un poble inútil,sense meta,

eterns esclaus d'un amo i una vara ...


¡Germans!

¡Lliures germans de branca nova que no voleu servir a gent estranya!

¡Unim-nos colze a colze!

Que's remonte la veu i l'espirit per eixa causa que's justa,

perque's nostra des de sempre

i té que ser per nostra, VALENCIANA.


Hui estem tots esperant eixa collita

que vol donar el fruit de la paraula.

Estem esperançats davant nostra Valencia

que vol créixer lliure i ampla.


Pero ¡no confiem en els milacres

a l'hora de lluitar contra la farsa!

¡Parlem i parlem fort!

¡Que ningú afluixe el pas davant l'obstacul, si és que s'a1ça! ....


Perque si es pert la fe i es calla l'home,

¡voreu com és la pedra la que parla!...

¡Res més, amics! ¡El tall esta obert

I Valéncia mos demana ser autentics "Palleters!

¡Avant sense por i ¡Vixca el Regne de Valencia!
-PREMIT LLEALTAT 2012-


Bó, despres d'haver fruït del acte del premit Llealtat del Grup d'Accio Valencianista (GAV), si bé sempre entranyable, esta vegá mes encara si cap, per la proximitat de la persona que l'ha rebut, nostre president, En Manolo Latorre, ha aparegut la guinda en la personalitat de Anfos Ramon, nostre ya inadjetivable poeta i mos ha recitat el siguient poema, dedicat al seu amic, el homenageat i premiat.....


A MANOLO LATORRE I CASTILLO


Benvolgut amic i president del GAV

ya fa temps un "palleter"

va organisar una guerra

per defendre a nostra terra

d'un enemic foraster.

Hui no hi ha un Vicent Domenech

que llance al vent eixe crit.

Pero hi ha un Nelo Latorre

que fa dèu anys presidix

este Grup incomparable

que no es cansa de patir.

Com pareix que nostre poble

està mut, perque res diu

està malparint uns fills

que reneguen de sa mare

perque són rebordonits;

Són els traidors de Valéncia;

Els Judes que estan vivint

de la mentira i l'estafa

que está fent-los més que rics.

Eixa apòcrifa Académia

que dels valencians se riu

i la Llengua Valenciana

adultera i destruix...

Pero no cau nostre Grup,

que lluita per retornar-mos

a eixe magnific ahir

i veu rebrotar als jovens

que tenen cor i sentit.

Ara el treball de Manolo se veu clar i positiu.

No furtaren nostra història

ni nostres valors antics.

Ademés de nostra Llengua

que no mai podrà morir.

Ara no cal que vos diga

quin és nostre compromís:

Seguir avant sense pausa,

anem de veres units

declarant també la guerra

als catalans invasors

que no paren d'atacar...

Per això és ben mereixcut

el "premi de LLEALTAT"

que proclama eixe diploma

que Manolo té guanyat....

Ara cal dir desde el cor

tenint present al premiat:

¡¡Vixca el Regne de Valéncia!!

I, sobre tot ¡¡Vixca el GAV!!
            ANFOS RAMON I GARCIA

            Valéncia, 15 de juny del 2012
      

Anar als poemes de JOSEP MELIA

Els verdaders amics del home son les plantes